ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : UNI-AIRE
1
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น WRH-ARH รีโมทไร้สาย (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น ACV/DDV-SERIES เบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น ACS/DDS-SERIES เบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น ACL/DDF-SERIES มอก. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น ACL/DDFW-SERIES มอก. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น ACK/DDF-SERIES มอก. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น ACK/DDFW-SERIES มอก. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ UNI-AIRE รุ่น ACN/DDN-SERIES นํ้ายาR-410 มอก. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
1