ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : CENTRAL AIR
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น IF/TF Series (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น PF Series (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น I Series (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น MX Series (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น PFC Series (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น CSA-CW06 (แอร์มุ้ง,แอร์เคลื่อนที่)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB (แอร์เคลื่อนที่)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CD (แอร์เคลื่อนที่)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น CFH-EF,KF Series ประหยัดไฟเบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR รุ่น SF-FA Series (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)