ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : CARRIER
1
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น CRYSTAL (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น TAURUS (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น INVERTER (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น 42TSU-SERIES (ติดผนัง)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น 42FAE Series รีโมทไร้สาย มีสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น 42VFE Series รีโมทมีสาย ประหยัดไฟเบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น 42VE Series รีโมทมีสาย ประหยัดไฟเบอร์ 5 (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น 42FAT Series รีโมทไร้สาย มีสวิง มอก. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
เครื่องปรับอากาศ CARRIER รุ่น 42VFT Series รีโมทมีสาย มอก. (ตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน)
1